Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις μηχανογραφικό δελτίο διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ειδικότερα:


1. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2010 που πήραν φέτος το απολυτήριο της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και συμμετείχαν στις φετεινές πανελλαδικές εξετάσεις.2. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, όσοι δηλαδή είχαν πάρει το απολυτήριό τους προγενέστερο έτος και συμμετείχαν στις φετεινές πανελλαδικές εξετάσεις του ΓΕΛ [ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄), εφόσον ήταν απόφοιτοι ΕΠΑΛ].3. Στην τρίτη κατηγορία υπάγονται οι ΚΑΤΟΧΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ή 2009 χωρίς νέα εξέταση, όσοι δηλαδή συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερησίων ΓΕΛ ή ημερησίων ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄ ) και απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης το 2008 ή το 2009 και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση το τρέχον σχολικό έτος. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτοί υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 της αριθμ.Φ253/28934/β6/2006 (ΦΕΚ391 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και έχουν δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση για όσες Σχολές ή Τμήματα επιθυμούν από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο κατά ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία, με οποιαδήποτε σειρά και με τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄), οι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης ημερησίων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) μπορούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων μόνο για τα δύο ακαδημαϊκά έτη που έπονται του έτους της τελευταίας εξέτασής τους.

Εκτός των ανωτέρω τριών κατηγοριών δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου έχουν και όσοι ανήκουν στην ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης (παραγρ. 7 άρθρ. 1 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/07 ΦΕΚ 272τ. Β΄ Υπουργικής Απόφασης) και είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης του έτους 2008 ή 2009 ή 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου