Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


 

Στις 21 Μαρτίου 2010 γιορτάζεται η διεθνής  ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων .
Το έτος 2010 έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού», σύμφωνα με Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του γενικού λυκείου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Σαπών διοργάνωσαν   εκστρατεία  ενημέρωσης,  με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών αρχών των Σαπών Ροδόπης ενάντια στον ρατσισμό ,  υποστηρίζοντας  τα  άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ζητώντας  την αναγνώριση από όλους του θεμελιώδους δικαιώματος των ανθρώπων αυτών να ζουν με αξιοπρέπεια και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Μαθητές και μαθήτριες αφού ευαισθητοποιήθηκαν μέσα από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος , θέλησαν να ευαισθητοποιήσουν και τους κατοίκους και φορείς της πόλης των Σαπών. Για τον λόγο αυτό διοργάνωσαν «πορεία ευαισθητοποίησης»  .Μαθητές και  μαθήτριες δέθηκαν με ένα σχοινί που συμβόλιζε την ενότητα , πήραν στα χέρια τους τα συνθήματα που δημιούργησαν οι ίδιοι , οργάνωσαν λεκτικά συνθήματα και έγραψαν τις θέσεις τους σε κείμενο που το μοίραζαν σε πολίτες και φορείς της πόλης. 

Μερικοί μαθητές και μαθήτριες οργάνωσαν και μικρό δρώμενο προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους περαστικούς με θέμα τα δικαιώματα των πολιτών .
Η «πορεία ευαισθητοποίησης» κινήθηκε ξεκινώντας από το σχολείο μέχρι το δημαρχείο των Σαπών διασχίζοντας τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. 

Στο δημαρχείο , αντιπροσωπεία μαθητών συναντήθηκε με τον δήμαρχο Σαπών κ. Πιλιλίτση και τον αντιδήμαρχο κ. Σταυρίδη Ι. ,μέσα στο γραφείο του δημάρχου , όπου του παρέδωσαν το «ψήφισμά»  τους κατά του ρατσισμού και υπέρ της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Μετά από συζήτηση με τον δήμαρχο πάνω στο θέμα του ρατσισμού , ο δήμαρχος άφησε το γραφείο του και συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο . Σταυρίδη Ι. ,συνάντησε όλους τους μαθητές του σχολείου τους οποίους συγχάρηκε για την πρωτοβουλία ενημέρωσης .Τους είπε ότι η κοινωνία των Σαπών βιώνει καθημερινά την πολυπολιτισμικότητα και διαχειρίζεται χωρίς προβλήματα την κοινωνική συνοχή. Είναι αισιόδοξος για το αύριο επειδή η νέα γενιά των πολιτών μαθαίνει και βιώνει τις αξίες της δημοκρατίας  και την κοινωνικής δικαιοσύνης.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους ικανοποιημένοι  γύρισαν  στο σχολείο να συνεχίσουν τα μαθήματά τους μετά από αυτό το μεγάλο βιωματικό μάθημα.
Δημοσιογραφική ομάδα sapress

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Ζητάμε να υπάρξει σημαντική συνεισφορά στα ακόλουθα:
Α) Ως προς τα άτομα που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
- Να ακουστεί και να εισακουστεί η φωνή τους
- Ουσιαστική εμπλοκή σε δραστηριότητες που τους αφορούν
- Ενθάρρυνση, ενεργοποίηση και ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικές διεργασίες
- Άμβλυνση των όποιων προσκομμάτων αντιμετωπίζουν στην πρόσβασή τους   σε υπηρεσίες και αγαθά.
Β) Ως προς την Πολιτεία
-Όχι Στον ρατσισμό
- Απόκτηση γνώσης και κατανόησης από τους δημόσιους λειτουργούς, που έρχονται σε άμεση επαφή με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, των πολυδιάστατων φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
- Αναγνώριση από τους σχεδιαστές πολιτικών ότι τα ζητήματα της  καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να  λαμβάνονται υπόψη σχεδόν στο σύνολο των πολιτικών
- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης.
- Προσπάθεια κάλυψης των ελλειμμάτων στη διακυβέρνηση και τη  διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό την ενεργό εμπλοκή τους.
- Κάλυψη κενών στη χαρτογράφηση και καταγραφή των κοινωνικών χαρακτηριστικών ευάλωτων ομάδων, καθώς και των περιφερειακών ανισοτήτων, όσον αφορά στα ζητήματα φτώχειας και κοινωνικής ένταξης.
Γ) Ως προς το ευρύτερο κοινό
- Ανάδειξη του ζητήματος του οφέλους για όλους από την επιτυχή διαχείριση των προβλημάτων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
- Κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, με αντίκτυπο την αυξημένη πίεση προς τους πολιτικούς , ούτως ώστε τα ζητήματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης να τοποθετηθούν ψηλά και έμπρακτα στην πολιτική ατζέντα
- Αλλαγή συμπεριφορών και στάσεων, και άρση των στερεοτύπων, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως σε τοπικό επίπεδο
- Εποικοδομητικός δημόσιος διάλογος, με αντίκτυπο στις δημόσιες πολιτικές, όσον αφορά στην προώθηση νέων μεθόδων, βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και ανάδειξη νέων πεδίων προς εστίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου