Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

«Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: «Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Διαπολιτισμικό Λύκειο Σαπών
ΕΤΟΣ: 2009-2010
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
1.       Ο εντοπισμός των αντιλήψεων των μαθητών
2.       Ο σχεδιασμός  και η μελλοντική εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων με στόχο την ανάδειξη των απόψεων των μαθητών σε θέματα ισότητας των δύο φύλων
3.       Η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ισότητας
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Οι μαθητές Λυκείου
ΔΕΙΓΜΑ: Οι ερωτώμενοι ήταν μαθητές των τμημάτων της Α΄ Λυκείου
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Δραστηριότητες σχετικές με το θέμα – φύλλα εργασίας και ερωτηματολόγιο.
ΤΥΠΟΣ: Ποσοτική έρευνα με τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου
Ερώτηση 1η: «Ποιος από τους γονείς σου ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού;»
Στην παρούσα ερώτηση το 75% των κοριτσιών και το 98% των αγοριών απάντησαν πως με τις δουλειές του σπιτιού ασχολείται η μητέρα τους. Το 14% των κοριτσιών και το 2% των αγοριών απάντησαν πως και οι δύο γονείς ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού, ενώ το 11% των κοριτσιών απάντησαν πως κανείς από τους δύο γονείς δεν ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού.
Ερώτηση 2η : «Ποιος από τους γονείς σου αποφασίζει για τα οικονομικά του σπιτιού;»
Στην παρούσα ερώτηση το 45% των κοριτσιών και το 37% των αγοριών απάντησαν πως με τα οικονομικά του σπιτιού ασχολείται ο πατέρας τους, ενώ το 40% των κοριτσιών και το 59% των αγοριών είπαν πως και οι δύο γονείς αποφασίζουν για τα οικονομικά.
 Μόλις το 15% των κοριτσιών και το 4% των αγοριών απάντησαν πως τα οικονομικά κρατά η μητέρα.
Ερώτηση 3η : «Ποιος από τους γονείς σου έρχεται στο σχολείο για να ενημερωθεί για την πρόοδό σου;»
Στην ερώτηση αυτή, το 40% των κοριτσιών και το 30% των αγοριών απάντησαν πως για την πρόοδό τους ενδιαφέρεται η μητέρα, ενώ το άλλο 40% των κοριτσιών και το 37% των αγοριών απάντησαν πως ενδιαφέρεται ο πατέρας.
Το 15% των κοριτσιών και το 24% των αγοριών είπαν πως ενδιαφέρονται και οι δύο γονείς, ενώ μόλις το 5% των κοριτσιών και το 9% των αγοριών απάντησαν πως δεν ενδιαφέρεται κανείς.
Ερώτηση 4η : «Ποιος από τους γονείς σου συζητά μαζί σου για προσωπικά ζητήματα;»
Εδώ το 70% των κοριτσιών και το 19% των αγοριών είπαν πως συζητούν με την μητέρα τους, ενώ το 15% των κοριτσιών και το 42% των αγοριών είπαν πως δεν συζητούν με κανένα από τους δύο.
Τέλος, το 15% των κοριτσιών και το 37% των αγοριών είπαν πως συζητούν και με τους δύο γονείς τους. Μόλις το 2% των αγοριών είπε πως συζητά τα προσωπικά του με τον πατέρα.
Ερώτηση 5η : «Τι θέλουν οι γονείς σου να κάνεις μετά το σχολείο;»
Η συντριπτική πλειοψηφία των κοριτσιών με ποσοστό 80% και των αγοριών με 96% απάντησαν πως οι γονείς τους θέλουν να μπούνε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 10% των κοριτσιών και το 2% των αγοριών είπαν πως επιθυμούν να τους παντρέψουν, ενώ τα ίδια ποσοστά είπαν πως θέλουν να μάθουν κάποια τέχνη.
Ερώτηση 6η : «Ποιος από τους γονείς σου ετοιμάζει το καθημερινό φαγητό;»
Στην παραπάνω ερώτηση το 85% των κοριτσιών και το 89% των αγοριών απάντησαν πως το φαγητό το ετοιμάζει η μητέρα τους.
Το 10% των κοριτσιών απάντησαν πως το ετοιμάζουν και οι δύο, ενώ το 2% των αγοριών είπαν πως το ετοιμάζει ο πατέρας.
Τέλος, το 5% των κοριτσιών και το 9% των αγοριών απάντησαν πως δεν το ετοιμάζουν οι γονείς τους.
Ερώτηση 7η : «Ποια νομίζεται πως είναι η καταλληλότερη ηλικία για να παντρευτεί ένας άντρας;»
Σε αυτή την ερώτηση το 45% των κοριτσιών απάντησαν πως καταλληλότερη ηλικία για να παντρευτεί ένας άντρας είναι μεταξύ 20-25, ενώ το 75% των αγοριών έδωσαν ως καταλληλότερη την ηλικία μεταξύ 25-30 ετών. Μόλις το 2% των αγοριών απαντούν πως η κατάλληλη ηλικία για γόμο είναι 15-20 ετών, ενώ το ίδιο ποσοστό επιλέγουν και για τις ηλικίες 30-35 και 40+.
Από την άλλη 30% των κοριτσιών υποστηρίζουν πως κατάλληλη ηλικία για να παντρευτεί ένας άντρας είναι μεταξύ 25-30 ετών, ενώ το υπόλοιπο 25% λέει πως 30-35 είναι η ιδανική ηλικία για γάμο.
Ερώτηση 8η : «Ποια νομίζεται πως είναι η καταλληλότερη ηλικία για να παντρευτεί μία γυναίκα;»
Σε αυτή την ερώτηση το 50% των κοριτσιών και το 37% των αγοριών απάντησαν πως η καταλληλότερη ηλικία είναι μεταξύ 25-30 ετών. Το 54% των αγοριών από την άλλη, και το 40% των κοριτσιών έδωσαν ως κατάλληλη ηλικία μεταξύ 20-25 ετών.
Ερώτηση 9η : «Νομίζετε πως ο άντρας πρέπει να συμμετέχει στις δουλειές του σπιτιού;»
Εδώ το 50% των κοριτσιών και το 52% των αγοριών απάντησαν πως πρέπει να συμμετέχει μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο.
Το 20% των κοριτσιών και το 24% των αγοριών είπαν πως δεν πρέπει να συμμετέχει καθόλου.
Ερώτηση 10η : «Πώς πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε μία ανύπαντρη μητέρα στις μέρες μας;»
Όπως όλες οι μητέρες, υποστήριξε το 90% των κοριτσιών και το 96% των αγοριών.
Το 10% των κοριτσιών και το 4% των αγοριών απάντησαν πως οι ανύπαντρες μητέρες αντιμετωπίζονται ρατσιστικά.
Ερώτηση 11η : «Πιστεύετε πως υπάρχει ισότητα των φύλων στις μέρες μας;»
Εδώ το 70% κοριτσιών και το 79% των αγοριών απάντησαν «Ναι υπάρχει». Το 25% των κοριτσιών και το 19% των αγοριών είπαν πως δεν υπάρχει ισότητα και ένα 7% δεν απάντησε στην ερώτηση.
Ερώτηση 12η: «Πιστεύετε πως υπάρχουν γυναικεία και αντρικά επαγγέλματα;»
Σε αυτή την ερώτηση το 60% των κοριτσιών και το 63% των αγοριών απάντησαν πως υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ αντρικών και γυναικείων επαγγελμάτων.
Από την άλλη το 40% των κοριτσιών και το 37% των αγοριών είπαν πως δεν υπάρχει διαχωρισμός.
Ερώτηση 13η : «Δώστε μερικά χαρακτηριστικά του επιτυχημένου άντρα.»
Εδώ, και τα δύο φύλα σε ποσοστό 80% δίνουν έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση, την οικονομική άνεση και την επαγγελματική καταξίωση. Το 10% δεν απάντησε και το υπόλοιπο 10% είπε πως πρέπει να διακατέχεται από καλούς τρόπους κι ευγενική συμπεριφορά.
Ερώτηση 14η: «Δώστε μερικά χαρακτηριστικά της επιτυχημένης γυναίκας»
Εδώ το 80% των κοριτσιών δίνει έμφαση στη μόρφωση και τις σπουδές ενώ το ίδιο ποσοστό των αγοριών υποστηρίζει την εξωτερική εμφάνιση ως βασικό συστατικό.
Ερώτηση 15η : «Έχετε γίνει ποτέ δέκτης ρατσιστικής συμπεριφοράς;»
Το 50% των κοριτσιών και το συντριπτικό 96% των αγοριών απαντούν πως δεν έχουν δεχτεί ρατσιστική συμπεριφορά.
Ένα 40% των κοριτσιών και 2% των αγοριών λένε πως τους έχει συμβεί, ενώ το 12% δέχεται αυτή τη συμπεριφορά πολύ συχνά, (το 10% εδώ ανήκει στα κορίτσια).
Ερώτηση 16η : «Παρατηρείτε δείγματα ρατσιστικής συμπεριφοράς στην καθημερινότητά σας;»
Το 15% των κοριτσιών και το 96% των αγοριών δεν έχουν παρατηρήσει τέτοιες συμπεριφορές. Από την άλλη, το 60% των κοριτσιών και το 9% των αγοριών υποστηρίζουν πως έχει συμβεί κάποιες φορές.
Το υπόλοιπο 25% των κοριτσιών και το 2% των αγοριών είπαν πως το φαινόμενο αυτό το έχουν παρατηρήσει πάρα πολλές φορές.
Ερώτηση 17η : «Πιστεύετε πως όσο περνούν τα χρόνια η γυναίκα θα αποκτά πιο αξιόλογη θέση στην κοινωνία;»
Εδώ το 25% των κοριτσιών και το 19% των αγοριών απαντούν πώς δεν θα αλλάξει η υπάρχουσα θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Το 35% των κοριτσιών και το 60% των αγοριών πιστεύουν πως ίσως αλλάξει κάτι με τα χρόνια ενώ το 40% των κοριτσιών και το 19% των αγοριών είναι σίγουροι πως η θέση της γυναίκας θα αναβαθμιστεί με τα χρόνια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
-          Οι μαθητές δεν φαίνεται να έχουν ακραίες ρατσιστικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Ωστόσο, παρατηρούνται ορισμένες απόψεις διαχωρισμού των φύλων
-          Τα κορίτσια φαίνεται να δέχονται ρατσιστικές συμπεριφορές, ενώ τα αγόρια σπάνια γίνονται δέκτες ρατσισμού
-          Μεγάλο ποσοστό, τόσο κοριτσιών όσο και αγοριών πιστεύουν πως υπάρχει διαχωρισμός επαγγελμάτων
-          Η περαιτέρω εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της ισότητας των φύλων κρίνεται επιτακτική ανάγκη
-          Στόχος θα πρέπει να είναι και η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας.
Επιμέλεια:
Γεωργιάδου Ειρήνη
Κοινωνική Λειτουργός
Συμμετείχαν οι ασκούμενες του τμήματος
 Κοινωνικής Διοίκησης:
Τσιντζιλώνη Κασσιανή- Βαφειάδου Χρύσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου